Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "rap" into Latvian language

Vārda "reps" nozīmes un definīcijas tulkošana latviešu valodā

EnglishLatvian

Rap

[Reps]
/ræp/

noun

1. A reproach for some lapse or misdeed

 • "He took the blame for it"
 • "It was a bum rap"
  synonym:
 • blame
 • ,
 • rap

1. Pārmetums par kādu bezdarbību vai nedarbu

 • "Viņš par to uzņēmās vainu"
 • "Tas bija bomžu reps"
  sinonīms:
 • vainot
 • ,
 • rep

2. A gentle blow

  synonym:
 • rap
 • ,
 • strike
 • ,
 • tap

2. Maigs sitiens

  sinonīms:
 • rep
 • ,
 • streiks
 • ,
 • pieskarieties

3. The sound made by a gentle blow

  synonym:
 • pat
 • ,
 • rap
 • ,
 • tap

3. Maiga sitiena radītā skaņa

  sinonīms:
 • pat
 • ,
 • rep
 • ,
 • pieskarieties

4. Voluble conversation

  synonym:
 • rap

4. Ietveroša saruna

  sinonīms:
 • rep

5. Genre of african-american music of the 1980s and 1990s in which rhyming lyrics are chanted to a musical accompaniment

 • Several forms of rap have emerged
  synonym:
 • rap
 • ,
 • rap music
 • ,
 • hip-hop

5. 1980. un 1990. gadu afroamerikāņu mūzikas žanrs, kurā muzikālā pavadījumā tiek skandēti atskaņu teksti

 • Ir parādījušies vairāki repa veidi
  sinonīms:
 • rep
 • ,
 • repa mūzika
 • ,
 • hiphops

6. The act of hitting vigorously

 • "He gave the table a whack"
  synonym:
 • knock
 • ,
 • belt
 • ,
 • rap
 • ,
 • whack
 • ,
 • whang

6. Enerģiska sitiena darbība

 • "Viņš iedeva galdam dauzīšanu"
  sinonīms:
 • klauvē
 • ,
 • josta
 • ,
 • rep
 • ,
 • dauzīt
 • ,
 • whang

verb

1. Strike sharply

 • "Rap him on the knuckles"
  synonym:
 • rap
 • ,
 • knap

1. Streiks asi

 • "Izvaro viņu uz locītavām"
  sinonīms:
 • rep
 • ,
 • knap

2. Make light, repeated taps on a surface

 • "He was tapping his fingers on the table impatiently"
  synonym:
 • tap
 • ,
 • rap
 • ,
 • knock
 • ,
 • pink

2. Veiciet vieglus, atkārtotus pieskārienus uz virsmas

 • "Viņš nepacietīgi sita ar pirkstiem pa galdu"
  sinonīms:
 • pieskarieties
 • ,
 • rep
 • ,
 • klauvē
 • ,
 • rozā

3. Perform rap music

  synonym:
 • rap

3. Izpildiet repa mūziku

  sinonīms:
 • rep

4. Talk volubly

  synonym:
 • rap

4. Runājiet griboši

  sinonīms:
 • rep

Examples of using

Many rap songs are degrading to women.
Daudzas repa dziesmas pazemo sievietes.
Do you like rap?
Vai jums patīk reps?
Do you like rap?
Vai jums patīk reps?