Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "ramify" into Latvian language

Vārda "ramify" tulkojuma nozīme & definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Ramify

[Ramify]
/ræməfaɪ/

verb

1. Have or develop complicating consequences

 • "These actions will ramify"
  synonym:
 • complexify
 • ,
 • ramify

1. Ir vai attīstās sarežģošas sekas

 • "Šīs darbības zaimos"
  sinonīms:
 • kompleksizēt
 • ,
 • ramify

2. Grow and send out branches or branch-like structures

 • "These plants ramify early and get to be very large"
  synonym:
 • ramify
 • ,
 • branch

2. Audzēt un izsūtīt zarus vai zariem līdzīgas struktūras

 • "Šie augi sazarojas agri un kļūst ļoti lieli"
  sinonīms:
 • ramify
 • ,
 • filiāle

3. Divide into two or more branches so as to form a fork

 • "The road forks"
  synonym:
 • branch
 • ,
 • ramify
 • ,
 • fork
 • ,
 • furcate
 • ,
 • separate

3. Sadaliet divos vai vairākos zaros, lai izveidotu dakšiņu

 • "Ceļa dakšas"
  sinonīms:
 • filiāle
 • ,
 • ramify
 • ,
 • dakša
 • ,
 • furkāts
 • ,
 • atsevišķi