Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "rake" into Latvian language

Vārda "rake" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Rake

[Grābeklis]
/rek/

noun

1. A dissolute man in fashionable society

  synonym:
 • rake
 • ,
 • rakehell
 • ,
 • profligate
 • ,
 • rip
 • ,
 • blood
 • ,
 • roue

1. Izšķīlušies cilvēki modē

  sinonīms:
 • grābt
 • ,
 • grābums
 • ,
 • rupjības
 • ,
 • kraķis
 • ,
 • asinis
 • ,
 • ruoze

2. Degree of deviation from a horizontal plane

 • "The roof had a steep pitch"
  synonym:
 • pitch
 • ,
 • rake
 • ,
 • slant

2. Novirzes pakāpe no horizontālās plaknes

 • "Jobam bija stāvs piķis"
  sinonīms:
 • piķis
 • ,
 • grābt
 • ,
 • slaids

3. A long-handled tool with a row of teeth at its head

 • Used to move leaves or loosen soil
  synonym:
 • rake

3. Ilgi apstrādāts rīks ar zobu rindu galvā

 • Izmanto lapu pārvietošanai vai atslābinātai augsnei
  sinonīms:
 • grābt

verb

1. Move through with or as if with a rake

 • "She raked her fingers through her hair"
  synonym:
 • rake

1. Pārejiet cauri vai it kā ar grābekli

 • "Viņa drebēja ar pirkstiem caur matiem"
  sinonīms:
 • grābt

2. Level or smooth with a rake

 • "Rake gravel"
  synonym:
 • rake

2. Līmenis vai gluds ar grābekli

 • "Rake grants"
  sinonīms:
 • grābt

3. Sweep the length of

 • "The gunfire raked the coast"
  synonym:
 • rake

3. Slaucīt garumu

 • "Šķepes ugunsgrēks plosīja krastu"
  sinonīms:
 • grābt

4. Examine hastily

 • "She scanned the newspaper headlines while waiting for the taxi"
  synonym:
 • scan
 • ,
 • skim
 • ,
 • rake
 • ,
 • glance over
 • ,
 • run down

4. Uzmanīgi pārbaudīt

 • "Viņa skenēja laikrakstu virsrakstus, gaidot taksometru"
  sinonīms:
 • skenēšana
 • ,
 • skims
 • ,
 • grābt
 • ,
 • skatiens
 • ,
 • noskriet

5. Gather with a rake

 • "Rake leaves"
  synonym:
 • rake

5. Pulcēties ar grābekli

 • "Trake lapas"
  sinonīms:
 • grābt

6. Scrape gently

 • "Graze the skin"
  synonym:
 • graze
 • ,
 • crease
 • ,
 • rake

6. Viegli nokasīt

 • "Grazējiet ādu"
  sinonīms:
 • sataisīt
 • ,
 • kreaze
 • ,
 • grābt

Examples of using

You'll find a rake in the shed.
Jūs atradīsit grābekli šķūnī.