Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "qualifier" into Latvian language

Vārda "kvalifikators" tulkojuma nozīme & definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Qualifier

[Kvalifikācija]
/kwɑləfaɪər/

noun

1. A contestant who meets certain requirements and so qualifies to take part in the next stage of competition

 • "The tournament was won by a late qualifier"
  synonym:
 • qualifier

1. Konkursa dalībnieks, kurš atbilst noteiktām prasībām un tādējādi kvalificējas dalībai nākamajā sacensību posmā

 • "Turnīrā uzvarēja vēlā kvalifikācija"
  sinonīms:
 • kvalifikācijas turnīrs

2. A content word that qualifies the meaning of a noun or verb

  synonym:
 • modifier
 • ,
 • qualifier

2. Satura vārds, kas kvalificē lietvārda vai darbības vārda nozīmi

  sinonīms:
 • modifikators
 • ,
 • kvalifikācijas turnīrs