Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "quadratic" into Latvian language

Vārda "kvadrāts" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Quadratic

[Kvadrātisks]
/kwɑdrɑtɪk/

noun

1. An equation in which the highest power of an unknown quantity is a square

  synonym:
 • quadratic equation
 • ,
 • quadratic

1. Vienādojums, kurā nezināma daudzuma augstākā jauda ir kvadrāts

  sinonīms:
 • kvadratiskais vienādojums
 • ,
 • kvadrāts

2. A polynomial of the second degree

  synonym:
 • quadratic
 • ,
 • quadratic polynomial

2. Otrās pakāpes polinoms

  sinonīms:
 • kvadrāts
 • ,
 • kvadratisks polinomiāls

adjective

1. Of or relating to or resembling a square

 • "Quadratic shapes"
  synonym:
 • quadratic

1. Vai kas attiecas uz kvadrātu vai atgādina to

 • "Kvadrātiskās formas"
  sinonīms:
 • kvadrāts

2. Of or relating to the second power

 • "Quadratic equation"
  synonym:
 • quadratic

2. No otrās jaudas vai kas attiecas uz to

 • "Kvadrātiskais vienādojums"
  sinonīms:
 • kvadrāts