Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "publish" into Latvian language

Vārda "izdevums" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Publish

[Publicēt]
/pəblɪʃ/

verb

1. Put into print

 • "The newspaper published the news of the royal couple's divorce"
 • "These news should not be printed"
  synonym:
 • print
 • ,
 • publish

1. Ievietot drukātā veidā

 • "Dokuments publicēja ziņas par karaļa pāra šķiršanos"
 • "Šīs ziņas nevajadzētu drukāt"
  sinonīms:
 • drukāt
 • ,
 • publicēt

2. Prepare and issue for public distribution or sale

 • "Publish a magazine or newspaper"
  synonym:
 • publish
 • ,
 • bring out
 • ,
 • put out
 • ,
 • issue
 • ,
 • release

2. Sagatavoties un izdodot sabiedrībai izplatīšanai vai pārdošanai

 • "Publicēt žurnālu vai avīzi"
  sinonīms:
 • publicēt
 • ,
 • izcelt
 • ,
 • izlikts
 • ,
 • jautājums
 • ,
 • atbrīvošana

3. Have (one's written work) issued for publication

 • "How many books did georges simenon write?"
 • "She published 25 books during her long career"
  synonym:
 • publish
 • ,
 • write

3. Ir ( viens rakstisks darbs ) izdots publicēšanai

 • "Cik daudz grāmatu rakstīja georges simenon?"
 • "Viņas ilgās karjeras laikā viņa publicēja 25 grāmatas"
  sinonīms:
 • publicēt
 • ,
 • rakstīt