Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "psychic" into Latvian language

Vārda "psihisks" nozīmes un definīcijas tulkošana latviešu valodā

EnglishLatvian

Psychic

[Psihisks]
/saɪkɪk/

noun

1. A person apparently sensitive to things beyond the natural range of perception

  synonym:
 • psychic

1. Persona, kas acīmredzot ir jutīga pret lietām, kas pārsniedz dabisko uztveres diapazonu

  sinonīms:
 • psihisks

adjective

1. Affecting or influenced by the human mind

 • "Psychic energy"
 • "Psychic trauma"
  synonym:
 • psychic
 • ,
 • psychical

1. Cilvēka prāta ietekmēšana vai ietekmēšana

 • "Psihiskā enerģija"
 • "Psihiskā trauma"
  sinonīms:
 • psihisks

2. Outside the sphere of physical science

 • "Psychic phenomena"
  synonym:
 • psychic
 • ,
 • psychical

2. Ārpus fiziskās zinātnes sfēras

 • "Psihiskās parādības"
  sinonīms:
 • psihisks