Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "pronounced" into Latvian language

Vārda "izrunāts" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Pronounced

[Izrunāts]
/prənaʊnst/

adjective

1. Strongly marked

 • Easily noticeable
 • "Walked with a marked limp"
 • "A pronounced flavor of cinnamon"
  synonym:
 • marked
 • ,
 • pronounced

1. Izteikti marķēts

 • Viegli pamanāms
 • "Izstaigājies ar izteiktu mīkstumu"
 • "Izteikts kanēļa aromāts"
  sinonīms:
 • marķēts
 • ,
 • izrunā

Examples of using

It's still unclear to many, especially to those who half destroyed it and surrendered it to Iran, whether Iraq should be pronounced e-rack or aye-rack. But, after all, is it necessary to know how to pronounce a country's name before whacking it ?
Daudziem joprojām nav skaidrs, it īpaši tiem, kas to pusi iznīcināja un nodeva Irānai neatkarīgi no tā, vai Irāka būtu jāizsaka ar e-rack vai aye-rack. Bet galu galā ir jāzina, kā izrunāt valsts vārdu, pirms to sakropļo ?
The doctor pronounced him dead.
Ārsts viņu pasludināja par mirušu.
Sweden is pronounced "ˈsværjə" in Swedish.
Zviedrija zviedru valodā tiek izrunāta kā "ảsværjə.