Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "prompt" into Latvian language

Vārda "prompt" tulkojuma nozīme & definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Prompt

[Uzvedne]
/prɑmpt/

noun

1. A cue given to a performer (usually the beginning of the next line to be spoken)

 • "The audience could hear his prompting"
  synonym:
 • prompt
 • ,
 • prompting

1. Izpildītājam dota norāde (parasti nākamās rindiņas sākums, kas jārunā)

 • "Auditorija varēja dzirdēt viņa pamudinājumu"
  sinonīms:
 • uzvedne
 • ,
 • pamudinot

2. (computer science) a symbol that appears on the computer screen to indicate that the computer is ready to receive a command

  synonym:
 • prompt
 • ,
 • command prompt

2. (datorzinātne) simbols, kas parādās datora ekrānā, lai norādītu, ka dators ir gatavs saņemt komandu

  sinonīms:
 • uzvedne
 • ,
 • komandu uzvedne

verb

1. Give an incentive for action

 • "This moved me to sacrifice my career"
  synonym:
 • motivate
 • ,
 • actuate
 • ,
 • propel
 • ,
 • move
 • ,
 • prompt
 • ,
 • incite

1. Stimulēt rīcību

 • "Tas mani pamudināja upurēt savu karjeru"
  sinonīms:
 • motivēt
 • ,
 • iedarbināt
 • ,
 • dzeniet
 • ,
 • pārvietot
 • ,
 • uzvedne
 • ,
 • kūdīt

2. Serve as the inciting cause of

 • "She prompted me to call my relatives"
  synonym:
 • prompt
 • ,
 • inspire
 • ,
 • instigate

2. Kalpo kā kūdīšanas cēlonis

 • "Viņa mani pamudināja piezvanīt saviem radiniekiem"
  sinonīms:
 • uzvedne
 • ,
 • iedvesmot
 • ,
 • rosināt

3. Assist (somebody acting or reciting) by suggesting the next words of something forgotten or imperfectly learned

  synonym:
 • prompt
 • ,
 • remind
 • ,
 • cue

3. Palīdziet (kāds darbojas vai deklamē), iesakot nākamos vārdus par kaut ko aizmirstu vai nepilnīgi apgūtu

  sinonīms:
 • uzvedne
 • ,
 • atgādināt
 • ,
 • cue

adjective

1. According to schedule or without delay

 • On time
 • "The train is prompt"
  synonym:
 • prompt

1. Saskaņā ar grafiku vai bez kavēšanās

 • Laikā
 • "Vilciens ir tūlītējs"
  sinonīms:
 • uzvedne

2. Ready and willing or quick to act

 • "She is always prompt to help her friends"
  synonym:
 • prompt

2. Gatavs un gatavs vai ātrs rīkoties

 • "Viņa vienmēr ir aicināta palīdzēt saviem draugiem"
  sinonīms:
 • uzvedne

3. Performed with little or no delay

 • "An immediate reply to my letter"
 • "A prompt reply"
 • "Was quick to respond"
 • "A straightaway denial"
  synonym:
 • immediate
 • ,
 • prompt
 • ,
 • quick
 • ,
 • straightaway

3. Veic ar nelielu kavēšanos vai bez tās

 • "Tūlītēja atbilde uz manu vēstuli"
 • "Ātra atbilde"
 • "Ātri reaģēja"
 • "Tūlītējs noliegums"
  sinonīms:
 • tūlītēja
 • ,
 • uzvedne
 • ,
 • ātri
 • ,
 • uzreiz

Examples of using

He wrote a prompt answer to my letter.
Viņš uzrakstīja tūlītēju atbildi uz manu vēstuli.
He wrote a prompt answer to my letter.
Viņš uzrakstīja tūlītēju atbildi uz manu vēstuli.
He wrote a prompt answer to my letter.
Viņš uzrakstīja tūlītēju atbildi uz manu vēstuli.