Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "promise" into Latvian language

Vārda "solījums" nozīmes un definīcijas tulkošana latviešu valodā

EnglishLatvian

Promise

[Solījums]
/prɑməs/

noun

1. A verbal commitment by one person to another agreeing to do (or not to do) something in the future

  synonym:
 • promise

1. Vienas personas mutiska apņemšanās otrai, piekrītot kaut ko darīt (vai nedarīt) nākotnē

  sinonīms:
 • apsolīt

2. Grounds for feeling hopeful about the future

 • "There is little or no promise that he will recover"
  synonym:
 • promise
 • ,
 • hope

2. Pamats cerībai par nākotni

 • "Ir maz vai nav nekādu solījumu, ka viņš atgūsies"
  sinonīms:
 • apsolīt
 • ,
 • cerēt

verb

1. Make a promise or commitment

  synonym:
 • promise
 • ,
 • assure

1. Dot solījumu vai apņemšanos

  sinonīms:
 • apsolīt
 • ,
 • apliecināt

2. Promise to undertake or give

 • "I promise you my best effort"
  synonym:
 • promise

2. Apsolīt uzņemties vai dot

 • "Es apsolu jums visas pūles"
  sinonīms:
 • apsolīt

3. Make a prediction about

 • Tell in advance
 • "Call the outcome of an election"
  synonym:
 • predict
 • ,
 • foretell
 • ,
 • prognosticate
 • ,
 • call
 • ,
 • forebode
 • ,
 • anticipate
 • ,
 • promise

3. Veikt prognozi par

 • Iepriekš pastāstiet
 • "Aiciniet vēlēšanu iznākumu"
  sinonīms:
 • prognozēt
 • ,
 • pareģot
 • ,
 • zvanīt
 • ,
 • priekšnojauta
 • ,
 • paredzēt
 • ,
 • apsolīt

4. Give grounds for expectations

 • "The new results were promising"
 • "The results promised fame and glory"
  synonym:
 • promise

4. Dodiet pamatu cerībām

 • "Jaunie rezultāti bija daudzsološi"
 • "Rezultāti solīja slavu un slavu"
  sinonīms:
 • apsolīt

Examples of using

So, my enemy, I won't let you attempt on the holy of holies of my heart, you will pay for it, I promise.
Tātad, mans ienaidnieks, es neļaušu jums mēģināt izmantot savas sirds svētumu, jūs par to samaksāsit, es apsolu.
I promise you that I'll never abandon you.
Es tev apsolu, ka nekad tevi nepametīšu.
I promise I'll never leave you.
Es apsolu, ka nekad tevi nepametīšu.