Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "prejudicial" into Latvian language

Vārda "aizspriedums" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Prejudicial

[Aizsprieduma]
/prɛʤədɪʃəl/

adjective

1. (sometimes followed by `to') causing harm or injury

 • "Damaging to career and reputation"
 • "The reporter's coverage resulted in prejudicial publicity for the defendant"
  synonym:
 • damaging
 • ,
 • detrimental
 • ,
 • prejudicial
 • ,
 • prejudicious

1. ( dažreiz seko “līdz” ) nodarīt kaitējumu vai ievainojumus

 • "Pievilcība karjerai un reputācijai"
 • "Režisora atspoguļojums izraisīja atbildētāja aizspriedumainu publicitāti"
  sinonīms:
 • kaitēt
 • ,
 • kaitīgs
 • ,
 • aizspriedumains
 • ,
 • aizspriedumi

2. Tending to favor preconceived ideas

 • "The presence of discriminatory or prejudicial attitudes in the white population"
  synonym:
 • prejudicial
 • ,
 • prejudicious

2. Tendence atbalstīt iepriekš sagatavotas idejas

 • "Diskriminējošas vai aizspriedumainas attieksmes klātbūtne baltajā populācijā"
  sinonīms:
 • aizspriedumains
 • ,
 • aizspriedumi