Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "prejudice" into Latvian language

Vārda "aizspriedums" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Prejudice

[Aizspriedums]
/prɛʤədɪs/

noun

1. A partiality that prevents objective consideration of an issue or situation

  synonym:
 • bias
 • ,
 • prejudice
 • ,
 • preconception

1. Objektivitāte, kas novērš objektīvu jautājuma vai situācijas izskatīšanu

  sinonīms:
 • aizspriedumi
 • ,
 • priekšpiešana

verb

1. Disadvantage by prejudice

  synonym:
 • prejudice

1. Nelabvēlīgs kaitējums, aizspriedumi

  sinonīms:
 • aizspriedumi

2. Influence (somebody's) opinion in advance

  synonym:
 • prejudice
 • ,
 • prepossess

2. Iepriekš ietekme ( kāda cilvēka ) viedoklis

  sinonīms:
 • aizspriedumi
 • ,
 • preposs

Examples of using

As Tom told me, Esperanto has two enemies, ignorance and prejudice.
Kā Toms man teica, esperanto valodā ir divi ienaidnieki, neziņa un aizspriedumi.
I have no prejudice.
Man nav aizspriedumu.
Ethnic minorities struggle against prejudice, poverty, and oppression.
Etniskās minoritātes cīnās pret aizspriedumiem, nabadzību un apspiešanu.