Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "predilection" into Latvian language

Vārda "predilection" nozīmes un definīcijas tulkošana latviešu valodā

EnglishLatvian

Predilection

[Predilekcija]
/prɛdəlɛkʃən/

noun

1. A predisposition in favor of something

 • "A predilection for expensive cars"
 • "His sexual preferences"
 • "Showed a marxist orientation"
  synonym:
 • predilection
 • ,
 • preference
 • ,
 • orientation

1. Nosliece par labu kaut kam

 • "Tieksme uz dārgām automašīnām"
 • "Viņa seksuālās preferences"
 • "Parādīja marksistisku orientāciju"
  sinonīms:
 • predilekcija
 • ,
 • priekšroka
 • ,
 • orientēšanās

2. A strong liking

 • "My own preference is for good literature"
 • "The irish have a penchant for blarney"
  synonym:
 • preference
 • ,
 • penchant
 • ,
 • predilection
 • ,
 • taste

2. Spēcīga patika

 • "Mans pats dod priekšroku labai literatūrai"
 • "Īriešiem ir tieksme uz blārniju"
  sinonīms:
 • priekšroka
 • ,
 • tieksme
 • ,
 • predilekcija
 • ,
 • garša