Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "preach" into Latvian language

Vārda "sludināt" nozīmes un definīcijas tulkošana latviešu valodā

EnglishLatvian

Preach

[Sludināt]
/priʧ/

verb

1. Deliver a sermon

 • "The minister is not preaching this sunday"
  synonym:
 • preach
 • ,
 • prophesy

1. Sniedziet sprediķi

 • "Ministrs šo svētdien nesludina"
  sinonīms:
 • sludināt
 • ,
 • pravietojums

2. Speak, plead, or argue in favor of

 • "The doctor advocated a smoking ban in the entire house"
  synonym:
 • preach
 • ,
 • advocate

2. Runājiet, lūdzieties vai strīdieties par labu

 • "Ārsts iestājās par smēķēšanas aizliegumu visā mājā"
  sinonīms:
 • sludināt
 • ,
 • advokāts

Examples of using

You know very well that they don't want to, and won't, listen to you. Why preach to deaf ears?
Jūs ļoti labi zināt, ka viņi nevēlas un neklausīs jūs. Kāpēc sludināt nedzirdīgām ausīm?
It's not fitting to preach among the ravens.
Nav pareizi sludināt kraukļu vidū.
The main duty of a priest is to preach in church.
Priestera galvenais pienākums ir sludināt baznīcā.