Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "possessive" into Latvian language

Vārda "iespējams" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Possessive

[Īpašums]
/pəzɛsɪv/

noun

1. The case expressing ownership

  synonym:
 • genitive
 • ,
 • genitive case
 • ,
 • possessive
 • ,
 • possessive case

1. Lieta, kas pauž īpašumtiesības

  sinonīms:
 • genitīvs
 • ,
 • genitīvs gadījums
 • ,
 • piemītošs
 • ,
 • piemītošs gadījums

adjective

1. Serving to express or indicate possession

 • "Possessive pronouns"
 • "The genitive endings"
  synonym:
 • possessive
 • ,
 • genitive

1. Kalpošana, lai izteiktu vai norādītu uz valdījumu

 • "Iespējami vietniekvārdi"
 • "Ģenitīvas beigas"
  sinonīms:
 • piemītošs
 • ,
 • genitīvs

2. Desirous of owning

 • "Small children are so possessive they will not let others play with their toys"
  synonym:
 • possessive

2. Nožēlojami piederēt

 • "Mazi bērni ir tik piemītoši, ka neļaus citiem spēlēt ar savām rotaļlietām"
  sinonīms:
 • piemītošs

3. Having or showing a desire to control or dominate

 • "A possessive parent"
  synonym:
 • possessive

3. Kam ir vai ir vēlme kontrolēt vai dominēt

 • "Īpašumnieks"
  sinonīms:
 • piemītošs