Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "porter" into Latvian language

Vārda "portieris" nozīmes un definīcijas tulkošana latviešu valodā

EnglishLatvian

Porter

[Porters]
/pɔrtər/

noun

1. A person employed to carry luggage and supplies

  synonym:
 • porter

1. Persona, kas nodarbināta bagāžas un piederumu pārvadāšanai

  sinonīms:
 • šveicars

2. Someone who guards an entrance

  synonym:
 • doorkeeper
 • ,
 • doorman
 • ,
 • door guard
 • ,
 • hall porter
 • ,
 • porter
 • ,
 • gatekeeper
 • ,
 • ostiary

2. Kāds, kurš sargā ieeju

  sinonīms:
 • durvju sargs
 • ,
 • durvju aizsargs
 • ,
 • zāles šveicars
 • ,
 • šveicars
 • ,
 • vārtsargs
 • ,
 • ostiary

3. United states writer of novels and short stories (1890-1980)

  synonym:
 • Porter
 • ,
 • Katherine Anne Porter

3. Amerikas savienoto valstu romānu un stāstu rakstnieks (1890-1980)

  sinonīms:
 • Porters
 • ,
 • Ketrīna Anne Portere

4. United states composer and lyricist of musical comedies (1891-1946)

  synonym:
 • Porter
 • ,
 • Cole Porter
 • ,
 • Cole Albert Porter

4. Amerikas savienoto valstu komponists un muzikālo komēdiju tekstu autors (1891-1946)

  sinonīms:
 • Porters
 • ,
 • Kols Porters
 • ,
 • Kols Alberts Porters

5. United states writer of short stories whose pen name was o. henry (1862-1910)

  synonym:
 • Porter
 • ,
 • William Sydney Porter
 • ,
 • O. Henry

5. Amerikas savienoto valstu īso stāstu rakstnieks, kura vārds bija o. henrijs (1862-1910)

  sinonīms:
 • Porters
 • ,
 • Viljams Sidnijs Porters
 • ,
 • O. Henrijs

6. A railroad employee who assists passengers (especially on sleeping cars)

  synonym:
 • porter
 • ,
 • Pullman porter

6. Dzelzceļa darbinieks, kas palīdz pasažieriem (īpaši guļamvagonos)

  sinonīms:
 • šveicars
 • ,
 • Pullman šveicars

7. A very dark sweet ale brewed from roasted unmalted barley

  synonym:
 • porter
 • ,
 • porter's beer

7. Ļoti tumšs saldais eils, kas pagatavots no grauzdētiem neiesalinātiem miežiem

  sinonīms:
 • šveicars
 • ,
 • portera alus

verb

1. Carry luggage or supplies

 • "They portered the food up mount kilimanjaro for the tourists"
  synonym:
 • porter

1. Pārvadāt bagāžu vai piederumus

 • "Viņi tūristiem pārveda ēdienu kilimandžaro kalnā"
  sinonīms:
 • šveicars

Examples of using

Kumiko got a porter to carry her suitcase at the airport.
Kumiko dabūja šveicaru, lai lidostā nēsātu viņas čemodānu.