Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "poisoning" into Latvian language

Vārda "saindēšanās" nozīmes un definīcijas tulkošana latviešu valodā

EnglishLatvian

Poisoning

[Saindēšanās]
/pɔɪzənɪŋ/

noun

1. The physiological state produced by a poison or other toxic substance

  synonym:
 • poisoning
 • ,
 • toxic condition
 • ,
 • intoxication

1. Fizioloģiskais stāvoklis, ko rada inde vai cita toksiska viela

  sinonīms:
 • saindēšanās
 • ,
 • toksisks stāvoklis
 • ,
 • intoksikācija

2. The act of giving poison to a person or animal with the intent to kill

  synonym:
 • poisoning

2. Indes došana cilvēkam vai dzīvniekam ar nolūku nogalināt

  sinonīms:
 • saindēšanās

Examples of using

Have you ever had food poisoning?
Vai jums kādreiz ir bijusi saindēšanās ar pārtiku?
They are alert to the dangers of food poisoning.
Viņi ir modri par pārtikas saindēšanās briesmām.