Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "poison" into Latvian language

Vārda "inde" nozīmes un definīcijas tulkošana latviešu valodā

EnglishLatvian

Poison

[Inde]
/pɔɪzən/

noun

1. Any substance that causes injury or illness or death of a living organism

  synonym:
 • poison
 • ,
 • toxicant
 • ,
 • poisonous substance

1. Jebkura viela, kas izraisa dzīva organisma ievainojumu vai slimību vai nāvi

  sinonīms:
 • inde
 • ,
 • toksisks
 • ,
 • indīga viela

2. Anything that harms or destroys

 • "The poison of fascism"
  synonym:
 • poison

2. Jebko, kas kaitē vai iznīcina

 • "Fašisma inde"
  sinonīms:
 • inde

verb

1. Spoil as if by poison

 • "Poison someone's mind"
 • "Poison the atmosphere in the office"
  synonym:
 • poison

1. Sabojāt it kā ar indi

 • "Indēt kāda prātu"
 • "Saindē atmosfēru birojā"
  sinonīms:
 • inde

2. Kill with poison

 • "She poisoned her husband"
  synonym:
 • poison

2. Nogalināt ar indi

 • "Viņa saindēja savu vīru"
  sinonīms:
 • inde

3. Add poison to

 • "Her husband poisoned her drink in order to kill her"
  synonym:
 • poison
 • ,
 • envenom

3. Pievienot indi, lai

 • "Viņas vīrs saindēja viņas dzērienu, lai viņu nogalinātu"
  sinonīms:
 • inde

4. Kill by its poison

 • "This mushrooms can poison"
  synonym:
 • poison

4. Nogalini ar savu indi

 • "Šīs sēnes var saindēt"
  sinonīms:
 • inde

5. Administer poison to

 • "She poisoned her husband but he did not die"
  synonym:
 • poison

5. Ievadiet indi, lai

 • "Viņa saindēja savu vīru, bet viņš nenomira"
  sinonīms:
 • inde

Examples of using

They used poison gas.
Viņi izmantoja indīgo gāzi.
Oh, gods, my gods, poison, bring me poison!...
Ak, dievi, mani dievi, inde, atnesiet man indi!...
Tom accidentally ate some rat poison.
Toms nejauši apēda žurku indi.