Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "plump" into Latvian language

Vārda "plump" tulkojuma nozīme & definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Plump

[Briest]
/pləmp/

noun

1. The sound of a sudden heavy fall

  synonym:
 • plump

1. Pēkšņa smaga kritiena skaņa

  sinonīms:
 • briest

verb

1. Drop sharply

 • "The stock market plummeted"
  synonym:
 • plummet
 • ,
 • plump

1. Strauji kritiens

 • "Akciju tirgus strauji kritās"
  sinonīms:
 • strauji
 • ,
 • briest

2. Set (something or oneself) down with or as if with a noise

 • "He planked the money on the table"
 • "He planked himself into the sofa"
  synonym:
 • plank
 • ,
 • flump
 • ,
 • plonk
 • ,
 • plop
 • ,
 • plunk
 • ,
 • plump down
 • ,
 • plunk down
 • ,
 • plump

2. Iestatiet (kaut ko vai sevi) ar troksni vai it kā ar troksni

 • "Viņš nolika naudu uz galda"
 • "Viņš iekāpa dīvānā"
  sinonīms:
 • dēlis
 • ,
 • flump
 • ,
 • plonks
 • ,
 • plop
 • ,
 • plunks
 • ,
 • briest lejā
 • ,
 • nogāzies
 • ,
 • briest

3. Make fat or plump

 • "We will plump out that poor starving child"
  synonym:
 • fatten
 • ,
 • fat
 • ,
 • flesh out
 • ,
 • fill out
 • ,
 • plump
 • ,
 • plump out
 • ,
 • fatten out
 • ,
 • fatten up

3. Padarīt taukus vai briest

 • "Mēs satrieksim to nabaga izsalkušo bērnu"
  sinonīms:
 • nobarots
 • ,
 • tauki
 • ,
 • miesa ārā
 • ,
 • aizpildīt
 • ,
 • briest
 • ,
 • briest ārā
 • ,
 • nobarot

4. Give support (to) or make a choice (of) one out of a group or number

 • "I plumped for the losing candidates"
  synonym:
 • plump
 • ,
 • go

4. Sniedziet atbalstu (lai) vai izdariet izvēli (no) no grupas vai numura

 • "Es brēcu pēc zaudējušajiem kandidātiem"
  sinonīms:
 • briest
 • ,
 • ej

adjective

1. Sufficiently fat so as to have a pleasing fullness of figure

 • "A chubby child"
 • "Pleasingly plump"
  synonym:
 • chubby
 • ,
 • embonpoint
 • ,
 • plump

1. Pietiekami resns, lai iegūtu patīkamu figūras pilnību

 • "Apaļš bērns"
 • "Patīkami briest"
  sinonīms:
 • apaļš
 • ,
 • embonpoint
 • ,
 • briest

adverb

1. Straight down especially heavily or abruptly

 • "The anchor fell plump into the sea"
 • "We dropped the rock plump into the water"
  synonym:
 • plump

1. Taisni uz leju īpaši stipri vai pēkšņi

 • "Enkurs briest iekrita jūrā"
 • "Mēs iemetām akmeņu briest ūdenī"
  sinonīms:
 • briest

Examples of using

Every day grandfather and grandmother gave the kitten plenty of milk, and soon the kitten grew nice and plump.
Katru dienu vectēvs un vecmāmiņa deva kaķēnam daudz piena, un drīz kaķēns kļuva jauks un briest.