Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "plough" into Latvian language

Vārda "arkls" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Plough

[Plāksne]
/plaʊ/

noun

1. A group of seven bright stars in the constellation ursa major

  synonym:
 • Big Dipper
 • ,
 • Dipper
 • ,
 • Plough
 • ,
 • Charles's Wain
 • ,
 • Wain
 • ,
 • Wagon

1. Septiņu spilgtu zvaigžņu grupa ursa major zvaigznājā

  sinonīms:
 • Liels Dipper
 • ,
 • Dippers
 • ,
 • Plāksne
 • ,
 • Kārļa Vains
 • ,
 • Vainīgs
 • ,
 • Vagons

2. A farm tool having one or more heavy blades to break the soil and cut a furrow prior to sowing

  synonym:
 • plow
 • ,
 • plough

2. Lauku saimniecības rīks ar vienu vai vairākiem smagiem asmeņiem, lai salauztu augsni un pirms sēšanas sagrieztu važu

  sinonīms:
 • ar kova
 • ,
 • arkls

verb

1. Move in a way resembling that of a plow cutting into or going through the soil

 • "The ship plowed through the water"
  synonym:
 • plow
 • ,
 • plough

1. Pārvietojas tādā veidā, kas atgādina arklu, kas griežas augsnē vai iet caur to

 • "Kuģis, kas novietots caur ūdeni"
  sinonīms:
 • ar kova
 • ,
 • arkls

2. To break and turn over earth especially with a plow

 • "Farmer jones plowed his east field last week"
 • "Turn the earth in the spring"
  synonym:
 • plow
 • ,
 • plough
 • ,
 • turn

2. Salauzt un apgāzt zemi, it īpaši ar ar arklu

 • "Farmers džounss pagājušajā nedēļā apņēma savu austrumu lauku"
 • "Apgrieziet zemi pavasarī"
  sinonīms:
 • ar kova
 • ,
 • arkls
 • ,
 • pagriezties