Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "plainly" into Latvian language

Vārda "vienkārši" tulkojuma nozīme & definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Plainly

[Skaidri]
/plenli/

adverb

1. Unmistakably (`plain' is often used informally for `plainly')

 • "The answer is obviously wrong"
 • "She was in bed and evidently in great pain"
 • "He was manifestly too important to leave off the guest list"
 • "It is all patently nonsense"
 • "She has apparently been living here for some time"
 • "I thought he owned the property, but apparently not"
 • "You are plainly wrong"
 • "He is plain stubborn"
  synonym:
 • obviously
 • ,
 • evidently
 • ,
 • manifestly
 • ,
 • patently
 • ,
 • apparently
 • ,
 • plainly
 • ,
 • plain

1. Nepārprotami (`plain' bieži tiek lietots neoficiāli, lai apzīmētu `plainly')

 • "Atbilde acīmredzami ir nepareiza"
 • "Viņa bija gultā un acīmredzot ar lielām sāpēm"
 • "Viņš bija acīmredzami pārāk svarīgs, lai izslēgtu viesu sarakstu"
 • "Tas viss ir acīmredzami muļķības"
 • "Viņa acīmredzot šeit dzīvo jau kādu laiku"
 • "Es domāju, ka viņam pieder īpašums, bet acīmredzot nē"
 • "Tu nepārprotami kļūdies"
 • "Viņš ir vienkārši spītīgs"
  sinonīms:
 • acīmredzot
 • ,
 • acīmredzami
 • ,
 • skaidri
 • ,
 • vienkāršs

2. In a simple manner

 • Without extravagance or embellishment
 • "She was dressed plainly"
 • "They lived very simply"
  synonym:
 • plainly
 • ,
 • simply

2. Vienkāršā veidā

 • Bez izšķērdības vai izrotājuma
 • "Viņa bija ģērbusies skaidri"
 • "Viņi dzīvoja ļoti vienkārši"
  sinonīms:
 • skaidri
 • ,
 • vienkārši

Examples of using

I'm a plain dealer, I look on life plainly, I think plainly, I speak plainly.
Es esmu vienkāršs tirgotājs, es skatos uz dzīvi skaidri, es domāju skaidri, es runāju skaidri.
Stop beating around the bush and tell me plainly what you want from me.
Beidz pukstēt pa krūmu un pasaki man skaidri, ko tu no manis gribi.