Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "piles" into Latvian language

Vārda "pāļi" nozīmes un definīcijas tulkošana latviešu valodā

EnglishLatvian

Piles

[Pāļi]
/paɪlz/

noun

1. Pain caused by venous swelling at or inside the anal sphincter

  synonym:
 • hemorrhoid
 • ,
 • haemorrhoid
 • ,
 • piles

1. Sāpes, ko izraisa venozais pietūkums anālajā sfinkterā vai tā iekšpusē

  sinonīms:
 • hemoroīds
 • ,
 • pāļi

2. A large number or amount

 • "Made lots of new friends"
 • "She amassed stacks of newspapers"
  synonym:
 • tons
 • ,
 • dozens
 • ,
 • heaps
 • ,
 • lots
 • ,
 • piles
 • ,
 • scores
 • ,
 • stacks
 • ,
 • loads
 • ,
 • rafts
 • ,
 • slews
 • ,
 • wads
 • ,
 • oodles
 • ,
 • gobs
 • ,
 • scads
 • ,
 • lashings

2. Liels skaits vai summa

 • "Izveidoja daudz jaunu draugu"
 • "Viņa uzkrāja avīžu kaudzes"
  sinonīms:
 • tonnas
 • ,
 • desmitiem
 • ,
 • kaudzes
 • ,
 • daudz
 • ,
 • pāļi
 • ,
 • rezultāti
 • ,
 • slodzes
 • ,
 • plosti
 • ,
 • slews
 • ,
 • wads
 • ,
 • oodles
 • ,
 • gobs
 • ,
 • scads
 • ,
 • saites

Examples of using

Rake the leaves into piles and we'll burn them.
Grābiet lapas kaudzēs, un mēs tās sadedzināsim.
Tom has piles of money.
Tomam ir naudas kaudzes.
They're replacing the rotten piles under the bridge.
Viņi nomaina sapuvušos pāļus zem tilta.