Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "picnic" into Latvian language

Vārda "pikniks" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Picnic

[Pikniks]
/pɪknɪk/

noun

1. A day devoted to an outdoor social gathering

  synonym:
 • field day
 • ,
 • outing
 • ,
 • picnic

1. Diena, kas veltīta āra sociālajai pulcēšanās vietai

  sinonīms:
 • lauka diena
 • ,
 • izbraukums
 • ,
 • pikniks

2. Any undertaking that is easy to do

 • "Marketing this product will be no picnic"
  synonym:
 • cinch
 • ,
 • breeze
 • ,
 • picnic
 • ,
 • snap
 • ,
 • duck soup
 • ,
 • child's play
 • ,
 • pushover
 • ,
 • walkover
 • ,
 • piece of cake

2. Jebkurš uzņēmums, kuru ir viegli izdarīt

 • "Šī produkta marķēšana nebūs pikniks"
  sinonīms:
 • tīrradnis
 • ,
 • vēsma
 • ,
 • pikniks
 • ,
 • moments
 • ,
 • pīļu zupa
 • ,
 • bērna spēle
 • ,
 • virzība
 • ,
 • gājēju pa
 • ,
 • kūkas gabals

3. Any informal meal eaten outside or on an excursion

  synonym:
 • picnic

3. Jebkura neformāla maltīte, ko ēd ārpus ekskursijas vai ekskursijā

  sinonīms:
 • pikniks

verb

1. Eat alfresco, in the open air

 • "We picnicked near the lake on this gorgeous sunday"
  synonym:
 • picnic

1. Ēdiet alfresco, brīvā dabā

 • "Šajā krāšņajā svētdienā mēs piknikā devāmies netālu no ezera"
  sinonīms:
 • pikniks

Examples of using

I went on a picnic last weekend.
Pagājušajā nedēļas nogalē devos piknikā.
Let's set up a time for the picnic.
Izveidosim laiku piknikam.
Cleaning up after the party was no picnic.
Pēc ballītes tīrīšana nebija pikniks.