Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "phenomenal" into Latvian language

Vārda "fenomenāls" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Phenomenal

[Parenomenāls]
/fənɑmənəl/

adjective

1. Of or relating to a phenomenon

 • "Phenomenal science"
  synonym:
 • phenomenal

1. Vai attiecas uz parādību

 • "Fenomenālā zinātne"
  sinonīms:
 • fenomenāls

2. Exceedingly or unbelievably great

 • "The bomb did fantastic damage"
 • "Samson is supposed to have had fantastic strength"
 • "Phenomenarl feats of memory"
  synonym:
 • phenomenal

2. Ārkārtīgi vai neticami lieliski

 • "Bumba nodarīja fantastiskus postījumus"
 • "Samsonam vajadzēja būt fantastiskam spēkam"
 • "Fenomenarl atmiņas varoņdarbi"
  sinonīms:
 • fenomenāls

Examples of using

Sentences are being added to Tatoeba at a phenomenal rate.
Tatoeba tiek pievienoti sodi fenomenālā ātrumā.
My questions concern the phenomenal world.
Mani jautājumi attiecas uz fenomenālo pasauli.