Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "pervert" into Latvian language

Vārda "perverss" tulkojuma nozīme & definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Pervert

[Izvirtulis]
/pərvərt/

noun

1. A person whose behavior deviates from what is acceptable especially in sexual behavior

  synonym:
 • pervert
 • ,
 • deviant
 • ,
 • deviate
 • ,
 • degenerate

1. Persona, kuras uzvedība atšķiras no tā, kas ir pieņemams īpaši seksuālajā uzvedībā

  sinonīms:
 • izvirtulis
 • ,
 • deviants
 • ,
 • novirzīties
 • ,
 • deģenerēt

verb

1. Corrupt morally or by intemperance or sensuality

 • "Debauch the young people with wine and women"
 • "Socrates was accused of corrupting young men"
 • "Do school counselors subvert young children?"
 • "Corrupt the morals"
  synonym:
 • corrupt
 • ,
 • pervert
 • ,
 • subvert
 • ,
 • demoralize
 • ,
 • demoralise
 • ,
 • debauch
 • ,
 • debase
 • ,
 • profane
 • ,
 • vitiate
 • ,
 • deprave
 • ,
 • misdirect

1. Samaitāt morāli vai nesavaldības vai jutekliskuma dēļ

 • "Izmest jauniešus ar vīnu un sievietēm"
 • "Sokrats tika apsūdzēts jaunu vīriešu samaitāšanā"
 • "Vai skolas konsultanti grauj mazus bērnus?"
 • "Sabojāt morāli"
  sinonīms:
 • korumpēti
 • ,
 • izvirtulis
 • ,
 • sagraut
 • ,
 • demoralizēt
 • ,
 • izvirtība
 • ,
 • pazemot
 • ,
 • profāns
 • ,
 • bojāt
 • ,
 • samaitāt
 • ,
 • nepareizi tieši

2. Practice sophistry

 • Change the meaning of or be vague about in order to mislead or deceive
 • "Don't twist my words"
  synonym:
 • twist
 • ,
 • twist around
 • ,
 • pervert
 • ,
 • convolute
 • ,
 • sophisticate

2. Prakse sofistika

 • Mainiet nozīmi vai esiet neskaidrs, lai maldinātu vai maldinātu
 • "Nevērpiet manus vārdus"
  sinonīms:
 • pagriezt
 • ,
 • pagrieziet apkārt
 • ,
 • izvirtulis
 • ,
 • konvolūts
 • ,
 • izsmalcināts

3. Change the inherent purpose or function of something

 • "Don't abuse the system"
 • "The director of the factory misused the funds intended for the health care of his workers"
  synonym:
 • pervert
 • ,
 • misuse
 • ,
 • abuse

3. Mainiet kaut kam raksturīgo mērķi vai funkciju

 • "Nelietojiet ļaunprātīgi sistēmu"
 • "Fabrikas direktors ļaunprātīgi izmantoja savu strādnieku veselības aprūpei paredzētos līdzekļus"
  sinonīms:
 • izvirtulis
 • ,
 • ļaunprātīga izmantošana