Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "persuasive" into Latvian language

Vārda "pārliecinošs" tulkojuma nozīme & definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Persuasive

[Pārliecinošs]
/pərswesɪv/

adjective

1. Intended or having the power to induce action or belief

 • "Persuasive eloquence"
 • "A most persuasive speaker"
 • "A persuasive argument"
  synonym:
 • persuasive

1. Paredzēts vai spēj izraisīt darbību vai pārliecību

 • "Pārliecinoša daiļrunība"
 • "Vispārliecinošākais runātājs"
 • "Pārliecinošs arguments"
  sinonīms:
 • pārliecinošs

Examples of using

The weak point of this book is that it's less than persuasive when the married author recommends not being married.
Šīs grāmatas vājā puse ir tā, ka tā nav tik pārliecinoša, ja precētais autors iesaka neprecēties.