Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "perfectionist" into Latvian language

Vārda "perfekcionists" nozīmes un definīcijas tulkošana latviešu valodā

EnglishLatvian

Perfectionist

[Perfekcionists]
/pərfɛkʃənəst/

noun

1. A person who is displeased by anything that does not meet very high standards

    synonym:
  • perfectionist

1. Cilvēks, kurš ir neapmierināts ar jebko, kas neatbilst ļoti augstiem standartiem

    sinonīms:
  • perfekcionists

Examples of using

I actually voted that I'm not a perfectionist, though. I have some of the signs on the list to a high degree but not entirely motivated by perfection.
Es tiešām balsoju, ka neesmu perfekcionists. Man ir dažas pazīmes sarakstā lielā mērā, bet ne pilnībā motivētas ar pilnību.
Tom is a perfectionist.
Toms ir perfekcionists.
I'm a perfectionist.
Esmu perfekcionists.