Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "peaceful" into Latvian language

Vārda "miermīlīgs" nozīmes un definīcijas tulkošana latviešu valodā

EnglishLatvian

Peaceful

[Mierīgs]
/pisfəl/

adjective

1. Not disturbed by strife or turmoil or war

 • "A peaceful nation"
 • "Peaceful times"
 • "A far from peaceful christmas"
 • "Peaceful sleep"
  synonym:
 • peaceful
 • ,
 • peaceable

1. Netraucē nesaskaņas vai satricinājumi vai karš

 • "Mierīga tauta"
 • "Miermīlīgi laiki"
 • "Tālu no mierīgiem ziemassvētkiem"
 • "Mierīgs miegs"
  sinonīms:
 • mierīgs

2. Peacefully resistant in response to injustice

 • "Passive resistance"
  synonym:
 • passive
 • ,
 • peaceful

2. Miermīlīgi izturīgs, reaģējot uz netaisnību

 • "Pasīvā pretestība"
  sinonīms:
 • pasīvā
 • ,
 • mierīgs

Examples of using

Calm your heart down and be peaceful all the time.
Nomieriniet savu sirdi un visu laiku esiet mierīgi.
It's so peaceful.
Tas ir tik mierīgi.
We believe that peaceful coexistance of the two different social systems is fully possible.
Mēs uzskatām, ka abu dažādo sociālo sistēmu mierīga līdzāspastāvēšana ir pilnībā iespējama.