Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "pay" into Latvian language

Vārda "maksāt" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Pay

[Maksāt]
/pe/

noun

1. Something that remunerates

 • "Wages were paid by check"
 • "He wasted his pay on drink"
 • "They saved a quarter of all their earnings"
  synonym:
 • wage
 • ,
 • pay
 • ,
 • earnings
 • ,
 • remuneration
 • ,
 • salary

1. Kaut kas, kas atlīdzina

 • "Virgas tika samaksātas ar čeku"
 • "Viņš izšķērdēja algu dzērienā"
 • "Viņi ietaupīja ceturtdaļu no visiem ienākumiem"
  sinonīms:
 • alga
 • ,
 • samaksa
 • ,
 • ienākumi
 • ,
 • atlīdzība

verb

1. Give money, usually in exchange for goods or services

 • "I paid four dollars for this sandwich"
 • "Pay the waitress, please"
  synonym:
 • pay

1. Dot naudu, parasti apmaiņā pret precēm vai pakalpojumiem

 • "Es samaksāju četrus dolārus par šo sviestmaizi"
 • "Lūdziet viesmīli, lūdzu"
  sinonīms:
 • samaksa

2. Convey, as of a compliment, regards, attention, etc.

 • Bestow
 • "Don't pay him any mind"
 • "Give the orders"
 • "Give him my best regards"
 • "Pay attention"
  synonym:
 • give
 • ,
 • pay

2. Attiecībā uz komplimentu, cieņu, uzmanību utt.

 • Bestsetow
 • "Nelieciet viņam prātā"
 • "Dodiet rīkojumus"
 • "Dodiet viņam manus labākos vārdus"
 • "Uzlabot uzmanību"
  sinonīms:
 • dot
 • ,
 • samaksa

3. Cancel or discharge a debt

 • "Pay up, please!"
  synonym:
 • pay up
 • ,
 • ante up
 • ,
 • pay

3. Atcelt vai atbrīvot parādu

 • "Maksā, lūdzu!"
  sinonīms:
 • samaksāt
 • ,
 • ante up
 • ,
 • samaksa

4. Bring in

 • "Interest-bearing accounts"
 • "How much does this savings certificate pay annually?"
  synonym:
 • yield
 • ,
 • pay
 • ,
 • bear

4. Ienest

 • "Procentu uzskaites konti"
 • "Cik maksā šis uzkrājumu sertifikāts katru gadu?"
  sinonīms:
 • raža
 • ,
 • samaksa
 • ,
 • lācis

5. Do or give something to somebody in return

 • "Does she pay you for the work you are doing?"
  synonym:
 • pay
 • ,
 • pay off
 • ,
 • make up
 • ,
 • compensate

5. Dari vai dod kaut ko kādam pretī

 • "Vai viņa maksā jums par darbu, ko jūs darāt?"
  sinonīms:
 • samaksa
 • ,
 • atmaksa
 • ,
 • veido
 • ,
 • kompensēt

6. Dedicate

 • "Give thought to"
 • "Give priority to"
 • "Pay attention to"
  synonym:
 • give
 • ,
 • pay
 • ,
 • devote

6. Veltīt

 • "Dodiet domu"
 • "Dot prioritāti"
 • "Piesniedziet uzmanību"
  sinonīms:
 • dot
 • ,
 • samaksa
 • ,
 • velta

7. Be worth it

 • "It pays to go through the trouble"
  synonym:
 • pay

7. Būt tā vērts

 • "Tas maksā, lai pārdzīvotu nepatikšanas"
  sinonīms:
 • samaksa

8. Render

 • "Pay a visit"
 • "Pay a call"
  synonym:
 • pay

8. Padarīt

 • "Apmeklējiet apmeklējumu"
 • "Maksājiet zvanu"
  sinonīms:
 • samaksa

9. Bear (a cost or penalty), in recompense for some action

 • "You'll pay for this!"
 • "She had to pay the penalty for speaking out rashly"
 • "You'll pay for this opinion later"
  synonym:
 • pay

9. Sedz ( izmaksas vai sodu ), atlīdzinot par kādu darbību

 • "Jūs par to samaksāsit!"
 • "Viņai bija jāmaksā sods par izsitumu izteikšanu"
 • "Jūs vēlāk samaksāsit par šo atzinumu"
  sinonīms:
 • samaksa

10. Make a compensation for

 • "A favor that cannot be paid back"
  synonym:
 • pay

10. Kompensēt

 • "Par labu, ko nevar atmaksāt"
  sinonīms:
 • samaksa

11. Discharge or settle

 • "Pay a debt"
 • "Pay an obligation"
  synonym:
 • pay

11. Budžeta izpildes apstiprināšana vai nokārtošana

 • "Maksājiet parādu"
 • "Maksājiet pienākumu"
  sinonīms:
 • samaksa

Examples of using

Do you think anybody would pay more than thirty dollars for this?
Vai jūs domājat, ka kāds par to maksātu vairāk nekā trīsdesmit dolārus?
So, my enemy, I won't let you attempt on the holy of holies of my heart, you will pay for it, I promise.
Tātad, mans ienaidnieks, es neļaušu jums mēģināt uz manas sirds svētuma svētajiem, jūs par to samaksāsit, es apsolu.
How much rent do you pay for the apartment?
Cik lielu īri jūs maksājat par dzīvokli?