Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "paste" into Latvian language

Vārda "ielīmēt" tulkojuma nozīme & definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Paste

[Ielīmēt]
/pest/

noun

1. Any mixture of a soft and malleable consistency

  synonym:
 • paste

1. Jebkurš mīkstas un kaļamas konsistences maisījums

  sinonīms:
 • ielīmēt

2. A hard, brilliant lead glass that is used in making artificial jewelry

  synonym:
 • paste

2. Ciets, izcils svina stikls, ko izmanto mākslīgo rotaslietu izgatavošanā

  sinonīms:
 • ielīmēt

3. An adhesive made from water and flour or starch

 • Used on paper and paperboard
  synonym:
 • paste
 • ,
 • library paste

3. Līme, kas izgatavota no ūdens un miltiem vai cietes

 • Izmanto uz papīra un kartona
  sinonīms:
 • ielīmēt
 • ,
 • bibliotēkas ielīmēt

4. A tasty mixture to be spread on bread or crackers or used in preparing other dishes

  synonym:
 • spread
 • ,
 • paste

4. Garšīgs maisījums, kas jāizklāj uz maizes vai krekeriem vai jāizmanto citu ēdienu gatavošanā

  sinonīms:
 • izplatīties
 • ,
 • ielīmēt

verb

1. Join or attach with or as if with glue

 • "Paste the sign on the wall"
 • "Cut and paste the sentence in the text"
  synonym:
 • glue
 • ,
 • paste

1. Savienojiet vai piestipriniet ar līmi vai it kā ar līmi

 • "Ielīmējiet zīmi uz sienas"
 • "Izgrieziet un ielīmējiet teikumu tekstā"
  sinonīms:
 • līme
 • ,
 • ielīmēt

2. Hit with the fists

 • "He pasted his opponent"
  synonym:
 • paste

2. Sit ar dūrēm

 • "Viņš ielīmēja savu pretinieku"
  sinonīms:
 • ielīmēt

3. Cover the surface of

 • "Paste the wall with burlap"
  synonym:
 • paste

3. Nosedziet virsmu

 • "Ielīmējiet sienu ar burlapu"
  sinonīms:
 • ielīmēt

Examples of using

Has anyone seen the paste?
Vai kāds ir redzējis pastu?