Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "palm" into Latvian language

Vārda "palma" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Palm

[Palma]
/pɑm/

noun

1. The inner surface of the hand from the wrist to the base of the fingers

  synonym:
 • palm
 • ,
 • thenar

1. Rokas iekšējā virsma no plaukstas locītavas līdz pirkstu pamatnei

  sinonīms:
 • palma
 • ,
 • tad

2. A linear unit based on the length or width of the human hand

  synonym:
 • palm

2. Lineāra vienība, kuras pamatā ir cilvēka rokas garums vai platums

  sinonīms:
 • palma

3. Any plant of the family palmae having an unbranched trunk crowned by large pinnate or palmate leaves

  synonym:
 • palm
 • ,
 • palm tree

3. Jebkura palmae ģimenes auga, kam ir nedibināts stumbrs, kuru vainago liela pinnate vai palmate lapas

  sinonīms:
 • palma
 • ,
 • palmu koks

4. An award for winning a championship or commemorating some other event

  synonym:
 • decoration
 • ,
 • laurel wreath
 • ,
 • medal
 • ,
 • medallion
 • ,
 • palm
 • ,
 • ribbon

4. Balva par uzvaru čempionātā vai kāda cita pasākuma pieminēšanu

  sinonīms:
 • dekorēšana
 • ,
 • lauru vainags
 • ,
 • medaļa
 • ,
 • medaljons
 • ,
 • palma
 • ,
 • lente

verb

1. Touch, lift, or hold with the hands

 • "Don't handle the merchandise"
  synonym:
 • handle
 • ,
 • palm

1. Pieskarieties, paceliet vai turiet ar rokām

 • "Neapstrādājiet preces"
  sinonīms:
 • rokturis
 • ,
 • palma

Examples of using

I have a splinter in the palm of my hand.
Man rokas plaukstā ir šķembas.
How many palm trees are there in this oasis?
Cik palmu ir šajā oāzē?
Be like the palm tree - the more it gets pressed by the cliff, the quicker and more beautiful its rise to the top.
Esiet kā palmu koks - jo vairāk to nospiež klints, jo ātrāk un skaistāk tā paceļas uz augšu.