Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "own" into Latvian language

Vārda "savējais" tulkojuma nozīme & definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Own

[Savs]
/oʊn/

verb

1. Have ownership or possession of

 • "He owns three houses in florida"
 • "How many cars does she have?"
  synonym:
 • own
 • ,
 • have
 • ,
 • possess

1. Ir īpašumtiesības vai valdījums

 • "Viņam pieder trīs mājas floridā"
 • "Cik automašīnu viņai ir?"
  sinonīms:
 • savējo
 • ,
 • ir
 • ,
 • piemīt

adjective

1. Belonging to or on behalf of a specified person (especially yourself)

 • Preceded by a possessive
 • "For your own use"
 • "Do your own thing"
 • "She makes her own clothes"
 • "`ain' is scottish"
  synonym:
 • own(a)
 • ,
 • ain

1. Piederība noteiktai personai vai tās vārdā (īpaši sev)

 • Pirms tam ir īpašums
 • "Savai lietošanai"
 • "Dari pats"
 • "Viņa pati izgatavo drēbes"
 • "Ir skots"
  sinonīms:
 • savs(a)
 • ,
 • ain

Examples of using

Pick on somebody your own size, you bully.
Izvēlieties kādu savu izmēru, kauslis.
Tom rolls his own cigarettes.
Toms pats ripina cigaretes.
He who doesn't know foreign languages, doesn't know his own.
Tas, kurš nezina svešvalodas, nezina savas.