Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "outdoor" into Latvian language

Vārda "āra" nozīmes un definīcijas tulkošana latviešu valodā

EnglishLatvian

Outdoor

[Ārā]
/aʊtdɔr/

adjective

1. Located, suited for, or taking place in the open air

 • "Outdoor clothes"
 • "Badminton and other outdoor games"
 • "A beautiful outdoor setting for the wedding"
  synonym:
 • outdoor(a)
 • ,
 • out-of-door
 • ,
 • outside

1. Atrodas, piemērots vai notiek brīvā dabā

 • "Āra apģērbi"
 • "Badmintons un citas āra spēles"
 • "Skaista āra vide kāzām"
  sinonīms:
 • āra(a)
 • ,
 • ārpus durvīm
 • ,
 • ārā

2. Pertaining to or concerning the outdoors or outdoor activities

 • "Outdoor education is the area of teacher training concerned with training for outdoor activities"
  synonym:
 • outdoor

2. Kas attiecas uz aktivitātēm brīvā dabā vai ārpus tās vai attiecas uz tām

 • "Āra izglītība ir skolotāju apmācības joma, kas saistīta ar apmācību āra aktivitātēm"
  sinonīms:
 • āra

Examples of using

Some dogs love being outdoor.
Dažiem suņiem patīk būt ārā.
I like outdoor sports, such as baseball, tennis and soccer.
Man patīk āra sporta veidi, piemēram, beisbols, teniss un futbols.