Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "oscilloscope" into Latvian language

Vārda "osciloskops" nozīmes un definīcijas tulkošana latviešu valodā

EnglishLatvian

Oscilloscope

[Osciloskops]
/ɔsɪləskoʊp/

noun

1. Electronic equipment that provides visual images of varying electrical quantities

  synonym:
 • oscilloscope
 • ,
 • scope
 • ,
 • cathode-ray oscilloscope
 • ,
 • CRO

1. Elektroniskas iekārtas, kas nodrošina vizuālus attēlus ar dažādiem elektriskiem lielumiem

  sinonīms:
 • osciloskops
 • ,
 • darbības joma
 • ,
 • katodstaru osciloskops
 • ,
 • CRO