Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "originate" into Latvian language

Vārda "izcelsme" tulkojuma nozīme & definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Originate

[Izcelsme]
/ərɪʤənet/

verb

1. Come into existence

 • Take on form or shape
 • "A new religious movement originated in that country"
 • "A love that sprang up from friendship"
 • "The idea for the book grew out of a short story"
 • "An interesting phenomenon uprose"
  synonym:
 • originate
 • ,
 • arise
 • ,
 • rise
 • ,
 • develop
 • ,
 • uprise
 • ,
 • spring up
 • ,
 • grow

1. Nāciet eksistencē

 • Iegūstiet formu vai formu
 • "Šajā valstī radās jauna reliģiska kustība"
 • "Mīlestība, kas radās no draudzības"
 • "Doma par grāmatu izauga no īsa stāsta"
 • "Interesanta parādība uprose"
  sinonīms:
 • izcelsme
 • ,
 • rodas
 • ,
 • celšanās
 • ,
 • attīstīt
 • ,
 • audzināt
 • ,
 • pavasaris
 • ,
 • augt

2. Bring into being

 • "He initiated a new program"
 • "Start a foundation"
  synonym:
 • originate
 • ,
 • initiate
 • ,
 • start

2. Radīt

 • "Viņš uzsāka jaunu programmu"
 • "Sāciet dibināšanu"
  sinonīms:
 • izcelsme
 • ,
 • iniciēt
 • ,
 • sākt

3. Begin a trip at a certain point, as of a plane, train, bus, etc.

 • "The flight originates in calcutta"
  synonym:
 • originate

3. Sāciet braucienu noteiktā vietā, piemēram, lidmašīnā, vilcienā, autobusā utt.

 • "Lidojuma izcelsme ir kalkutā"
  sinonīms:
 • izcelsme

Examples of using

Where did the Olympic Games originate?
Kur radās olimpiskās spēles?
I must know where these quotations originate.
Man jāzina, kur šie citāti rodas.