Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "originally" into Latvian language

Vārda "sākotnēji" tulkojuma nozīme & definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Originally

[Sākotnēji]
/ərɪʤənəli/

adverb

1. In an original manner

  synonym:
 • originally

1. Oriģinālā veidā

  sinonīms:
 • sākotnēji

2. With reference to the origin or beginning

  synonym:
 • primitively
 • ,
 • originally
 • ,
 • in the beginning

2. Ar atsauci uz izcelsmi vai sākumu

  sinonīms:
 • primitīvi
 • ,
 • sākotnēji
 • ,
 • sākumā

3. Before now

 • "Why didn't you tell me in the first place?"
  synonym:
 • in the first place
 • ,
 • earlier
 • ,
 • in the beginning
 • ,
 • to begin with
 • ,
 • originally

3. Pirms tagad

 • "Kāpēc tu man vispār neteici?"
  sinonīms:
 • pirmajā vietā
 • ,
 • agrāk
 • ,
 • sākumā
 • ,
 • lai sāktu ar
 • ,
 • sākotnēji

Examples of using

I was hired originally to do another job.
Sākotnēji mani pieņēma darbā, lai veiktu citu darbu.
The room originally had no furniture.
Sākotnēji telpā nebija mēbeļu.
I now live in Helsinki, but I'm originally from Kuopio.
Tagad es dzīvoju Helsinkos, bet esmu no Kuopio.