Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "originality" into Latvian language

Vārda "oriģinalitāte" tulkojuma nozīme & definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Originality

[Oriģinalitāte]
/ərɪʤənælɪti/

noun

1. The ability to think and act independently

  synonym:
 • originality

1. Spēja domāt un rīkoties patstāvīgi

  sinonīms:
 • oriģinalitāte

2. The quality of being new and original (not derived from something else)

  synonym:
 • originality

2. Kvalitāte būt jaunam un oriģinālam (nav atvasināts no kaut kā cita)

  sinonīms:
 • oriģinalitāte

Examples of using

Lack of originality, everywhere, all over the world, from time immemorial, has always been considered the foremost quality and the recommendation of the active, efficient and practical man...
Oriģinalitātes trūkums visur, visā pasaulē, no neatminamiem laikiem, vienmēr ir uzskatīts par galveno kvalitāti un aktīva, efektīva un praktiska cilvēka ieteikumu...