Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "orient" into Latvian language

Vārda "orient" tulkošanas nozīme & definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Orient

[Orient]
/ɔriɛnt/

noun

1. The countries of asia

  synonym:
 • East
 • ,
 • Orient

1. Āzijas valstis

  sinonīms:
 • Austrumi
 • ,
 • Orient

2. The hemisphere that includes eurasia and africa and australia

  synonym:
 • eastern hemisphere
 • ,
 • orient

2. Puslode, kurā ietilpst eirāzija un āfrika un austrālija

  sinonīms:
 • austrumu puslode
 • ,
 • orient

verb

1. Be oriented

 • "The weather vane points north"
 • "The dancers toes pointed outward"
  synonym:
 • orient
 • ,
 • point

1. Būt orientētam

 • "Vecuma lāpstiņa norāda uz ziemeļiem"
 • "Dejotāju pirksti norādīja uz āru"
  sinonīms:
 • orient
 • ,
 • punkts

2. Determine one's position with reference to another point

 • "We had to orient ourselves in the forest"
  synonym:
 • orient
 • ,
 • orientate

2. Nosakiet savu pozīciju, atsaucoties uz citu punktu

 • "Mums bija jāorientējas mežā"
  sinonīms:
 • orient
 • ,
 • orientēties

3. Cause to point

 • "Orient the house towards the west"
  synonym:
 • orient

3. Iemesls norādīt

 • "Orientējiet māju uz rietumiem"
  sinonīms:
 • orient

4. Familiarize (someone) with new surroundings or circumstances

 • "The dean of students tries to orient the freshmen"
  synonym:
 • orient

4. Iepazīties (kāds) ar jaunu apkārtni vai apstākļiem

 • "Studentu dekāns cenšas orientēt pirmkursniekus"
  sinonīms:
 • orient

5. Adjust to a specific need or market

 • "A magazine oriented towards young people"
 • "Tailor your needs to your surroundings"
  synonym:
 • tailor
 • ,
 • orient

5. Pielāgojieties konkrētai vajadzībai vai tirgum

 • "Uz jauniešiem orientēts žurnāls"
 • "Pielāgojiet savas vajadzības apkārtnei"
  sinonīms:
 • drēbnieks
 • ,
 • orient