Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "organism" into Latvian language

Vārda "organisms" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Organism

[Organisms]
/ɔrgənɪzəm/

noun

1. A living thing that has (or can develop) the ability to act or function independently

  synonym:
 • organism
 • ,
 • being

1. Dzīva lieta, kurai ir ( vai kas var attīstīties ) spēja rīkoties vai darboties neatkarīgi

  sinonīms:
 • organisms
 • ,
 • būt

2. A system considered analogous in structure or function to a living body

 • "The social organism"
  synonym:
 • organism

2. Sistēma, kas tiek uzskatīta par analogu struktūrā vai funkcijā dzīvam ķermenim

 • "Sociālais organisms"
  sinonīms:
 • organisms

Examples of using

Water bears several vital functions in a man's organism. It serves as a transport means for nutrients, regulates body temperature, and plays an important part in metabolism.
Ūdenim ir vairākas svarīgas funkcijas cilvēka organismā. Tas kalpo kā barības vielu transporta līdzeklis, regulē ķermeņa temperatūru un tam ir svarīga nozīme metabolismā.