Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "olive" into Latvian language

Vārda "olive" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Olive

[Olīvu]
/ɑləv/

noun

1. Small ovoid fruit of the european olive tree

 • Important food and source of oil
  synonym:
 • olive

1. Mazi eiropas olīvkoka olveida augļi

 • Svarīgs ēdiens un eļļas avots
  sinonīms:
 • olīvu

2. Evergreen tree cultivated in the mediterranean region since antiquity and now elsewhere

 • Has edible shiny black fruits
  synonym:
 • olive
 • ,
 • European olive tree
 • ,
 • Olea europaea

2. Mūžzaļais koks, ko vidusjūras reģionā audzē kopš senatnes un tagad citur

 • Ir ēdami spīdīgi melni augļi
  sinonīms:
 • olīvu
 • ,
 • Eiropas olīvkoks
 • ,
 • Olea europaea

3. Hard yellow often variegated wood of an olive tree

 • Used in cabinetwork
  synonym:
 • olive

3. Grūti dzeltens, bieži variēts olīvkoka koks

 • Ko izmanto skapjos
  sinonīms:
 • olīvu

4. One-seeded fruit of the european olive tree usually pickled and used as a relish

  synonym:
 • olive

4. Eiropas olīvkoka vienreiz lietoti augļi parasti marinēti un izmantoti kā izbaudi

  sinonīms:
 • olīvu

5. A yellow-green color of low brightness and saturation

  synonym:
 • olive

5. Dzelteni zaļa krāsa ar zemu spilgtumu un piesātinājumu

  sinonīms:
 • olīvu

adjective

1. Of a yellow-green color similar to that of an unripe olive

  synonym:
 • olive

1. No dzeltenīgi zaļas krāsas, kas līdzīga nevīžīgas olīvas krāsai

  sinonīms:
 • olīvu

Examples of using

An olive branch symbolizes peace.
Olīvu zars simbolizē mieru.