Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "numerical" into Latvian language

Vārda "ciparu" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Numerical

[Skaitlisks]
/numɛrəkəl/

adjective

1. Measured or expressed in numbers

 • "Numerical value"
 • "The numerical superiority of the enemy"
  synonym:
 • numeric
 • ,
 • numerical

1. Izmērīts vai izteikts skaitļos

 • "Skaitliskā vērtība"
 • "Ienaidnieka skaitliskā pārākums"
  sinonīms:
 • skaitlisks

2. Of or relating to or denoting numbers

 • "A numeral adjective"
  synonym:
 • numeral
 • ,
 • numerical
 • ,
 • numeric

2. Vai attiecas uz to, vai apzīmē numurus

 • "Skaitļa īpašības vārds"
  sinonīms:
 • cipars
 • ,
 • skaitlisks

3. Relating to or having ability to think in or work with numbers

 • "Tests for rating numerical aptitude"
 • "A mathematical whiz"
  synonym:
 • numerical
 • ,
 • mathematical

3. Kas attiecas uz vai ir spēja domāt vai strādāt ar skaitļiem

 • "Testi skaitliskās spējas vērtēšanai"
 • "Matemātiska viktorīna"
  sinonīms:
 • skaitlisks
 • ,
 • matemātisks

Examples of using

Finding the optimal for a numerical function can be an important challenge.
Svarīgs izaicinājums var atrast skaitliskās funkcijas optimālu.
A good knowledge of numerical analysis, stochastic calculus and programming in C++ is important for a job in banking my lecturer said.
Labas zināšanas par skaitlisko analīzi, stohastisko aprēķinu un programmēšanu C + + ir svarīgas darbam banku jomā, ko teica mans pasniedzējs.