Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "nitrogen" into Latvian language

Vārda "slāpeklis" nozīmes un definīcijas tulkošana latviešu valodā

EnglishLatvian

Nitrogen

[Slāpeklis]
/naɪtrəʤən/

noun

1. A common nonmetallic element that is normally a colorless odorless tasteless inert diatomic gas

 • Constitutes 78 percent of the atmosphere by volume
 • A constituent of all living tissues
  synonym:
 • nitrogen
 • ,
 • N
 • ,
 • atomic number 7

1. Izplatīts nemetālisks elements, kas parasti ir bezkrāsaina bez smaržas inerta divatomu gāze

 • Veido 78 procentus no atmosfēras tilpuma
 • Visu dzīvo audu sastāvdaļa
  sinonīms:
 • slāpeklis
 • ,
 • N
 • ,
 • atomskaitlis 7

Examples of using

The atmosphere mostly consists of nitrogen and oxygen.
Atmosfēra lielākoties sastāv no slāpekļa un skābekļa.
Hydrogen, carbon, nitrogen, phosphorus, oxygen, sulfur and selenium are nonmetals.
Ūdeņradis, ogleklis, slāpeklis, fosfors, skābeklis, sērs un selēns ir nemetāli.
The air we breathe consists of oxygen and nitrogen.
Gaiss, ko elpojam, sastāv no skābekļa un slāpekļa.