Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "nip" into Latvian language

Vārda "nip" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Nip

[Nips]
/nɪp/

noun

1. A small drink of liquor

 • "He poured a shot of whiskey"
  synonym:
 • nip
 • ,
 • shot

1. Mazs dzēriena dzēriens

 • "Viņš izlēja viskija šāvienu"
  sinonīms:
 • nip
 • ,
 • nošauts

2. (offensive slang) offensive term for a person of japanese descent

  synonym:
 • Jap
 • ,
 • Nip

2. ( aizskarošs slengs ) aizskarošs termins japāņu izcelsmes cilvēkam

  sinonīms:
 • Jap
 • ,
 • Nips

3. The taste experience when a savoury condiment is taken into the mouth

  synonym:
 • relish
 • ,
 • flavor
 • ,
 • flavour
 • ,
 • sapidity
 • ,
 • savor
 • ,
 • savour
 • ,
 • smack
 • ,
 • nip
 • ,
 • tang

3. Garšas pieredze, kad mutē tiek uzņemts pikants garšviela

  sinonīms:
 • izbaudi
 • ,
 • aromāts
 • ,
 • sapidojums
 • ,
 • mežonis
 • ,
 • pikants
 • ,
 • smaka
 • ,
 • nip
 • ,
 • pieskarieties

4. The property of being moderately cold

 • "The chilliness of early morning"
  synonym:
 • chilliness
 • ,
 • coolness
 • ,
 • nip

4. Īpašums, ka ir mēreni auksts

 • "Daudzus rīta vēsums"
  sinonīms:
 • vēsums
 • ,
 • nip

5. A tart spicy quality

  synonym:
 • nip
 • ,
 • piquance
 • ,
 • piquancy
 • ,
 • piquantness
 • ,
 • tang
 • ,
 • tanginess
 • ,
 • zest

5. Pīrāga pikanta kvalitāte

  sinonīms:
 • nip
 • ,
 • pikans
 • ,
 • piknitāte
 • ,
 • pikantība
 • ,
 • pieskarieties
 • ,
 • pieskaršanās
 • ,
 • zest

6. A small sharp bite or snip

  synonym:
 • nip
 • ,
 • pinch

6. Mazs ass kodums vai snaips

  sinonīms:
 • nip
 • ,
 • šķipsna

verb

1. Squeeze tightly between the fingers

 • "He pinched her behind"
 • "She squeezed the bottle"
  synonym:
 • pinch
 • ,
 • squeeze
 • ,
 • twinge
 • ,
 • tweet
 • ,
 • nip
 • ,
 • twitch

1. Cieši saspiež starp pirkstiem

 • "Viņš viņu aizsmērēja"
 • "Viņa saspieda pudeli"
  sinonīms:
 • šķipsna
 • ,
 • izspiest
 • ,
 • twing
 • ,
 • tvīts
 • ,
 • nip
 • ,
 • raustīties

2. Give a small sharp bite to

 • "The queen's corgis always nip at her staff's ankles"
  synonym:
 • nip

2. Dot nelielu asu kodumu

 • "Karalienes korgis vienmēr nip pie sava personāla potītēm"
  sinonīms:
 • nip

3. Sever or remove by pinching or snipping

 • "Nip off the flowers"
  synonym:
 • nip
 • ,
 • nip off
 • ,
 • clip
 • ,
 • snip
 • ,
 • snip off

3. Atdalīt vai noņemt, saspiežot vai aizķeroties

 • "Neizkāpiet no ziediem"
  sinonīms:
 • nip
 • ,
 • nip off
 • ,
 • klips
 • ,
 • snaipis
 • ,
 • noķerties

Examples of using

We have to nip this problem in the bud before it gets any worse.
Mums šī problēma ir jāizjauc pumpurā, pirms tā pasliktinās.