Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "nickname" into Latvian language

Vārda "segvārds" tulkojuma nozīme & definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Nickname

[Segvārds]
/nɪknem/

noun

1. A familiar name for a person (often a shortened version of a person's given name)

 • "Joe's mother would not use his nickname and always called him joseph"
 • "Henry's nickname was slim"
  synonym:
 • nickname
 • ,
 • moniker
 • ,
 • cognomen
 • ,
 • sobriquet
 • ,
 • soubriquet
 • ,
 • byname

1. Pazīstams vārds personai (bieži vien saīsināta personas vārda versija)

 • "Džo māte neizmantoja viņa segvārdu un vienmēr sauca viņu par džozefu"
 • "Henrija segvārds bija slims"
  sinonīms:
 • segvārds
 • ,
 • monikers
 • ,
 • cognomen
 • ,
 • sobriquet
 • ,
 • soubriquet
 • ,
 • pēc nosaukuma

2. A descriptive name for a place or thing

 • "The nickname for the u.s. constitution is `old ironsides'"
  synonym:
 • nickname

2. Vietas vai lietas aprakstošs nosaukums

 • "Asv segvārds. konstitūcija ir "vecās dzelzs puses'"
  sinonīms:
 • segvārds

verb

1. Give a nickname to

  synonym:
 • dub
 • ,
 • nickname

1. Dodiet segvārdu

  sinonīms:
 • dub
 • ,
 • segvārds

Examples of using

My real name has nothing to do with my nickname.
Manam īstajam vārdam nav nekāda sakara ar manu segvārdu.
She has reddish hair, whence comes her nickname "Carrot".
Viņai ir sarkanīgi mati, no kurienes nāk viņas segvārds "Burkāns".
I go by the nickname "Itch."
Es eju ar segvārdu "Nieze."