Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "nettle" into Latvian language

Vārda "nātre" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Nettle

[Nātre]
/nɛtəl/

noun

1. Any of numerous plants having stinging hairs that cause skin irritation on contact (especially of the genus urtica or family urticaceae)

  synonym:
 • nettle

1. Jebkurš no daudzajiem augiem, kam ir dzeloņstie mati, kas izraisa ādas kairinājumu saskarē ( it īpaši urtica ģints vai urticaaceae dzimtas )

  sinonīms:
 • nātra

verb

1. Sting with or as with nettles and cause a stinging pain or sensation

  synonym:
 • nettle
 • ,
 • urticate

1. Sting ar nettles vai kā ar tām, un tas rada sāpošas sāpes vai sajūtu

  sinonīms:
 • nātra
 • ,
 • nātrene

2. Cause annoyance in

 • Disturb, especially by minor irritations
 • "Mosquitoes buzzing in my ear really bothers me"
 • "It irritates me that she never closes the door after she leaves"
  synonym:
 • annoy
 • ,
 • rag
 • ,
 • get to
 • ,
 • bother
 • ,
 • get at
 • ,
 • irritate
 • ,
 • rile
 • ,
 • nark
 • ,
 • nettle
 • ,
 • gravel
 • ,
 • vex
 • ,
 • chafe
 • ,
 • devil

2. Izraisīt kaitinājumu

 • Traucējumi, īpaši ar nelieliem kairinājumiem
 • "Moskīti, kas man ausī rosās, mani patiešām traucē"
 • "Tas mani kairina, ka viņa nekad neaizver durvis pēc aizbraukšanas"
  sinonīms:
 • kaitināt
 • ,
 • lupata
 • ,
 • nokļūt
 • ,
 • apnikt
 • ,
 • kairinājums
 • ,
 • ridzināt
 • ,
 • nark
 • ,
 • nātra
 • ,
 • grants
 • ,
 • veksis
 • ,
 • čafelis
 • ,
 • velns