Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "neon" into Latvian language

Vārda "neons" nozīmes un definīcijas tulkošana latviešu valodā

EnglishLatvian

Neon

[Neons]
/niɑn/

noun

1. A colorless odorless gaseous element that give a red glow in a vacuum tube

 • One of the six inert gasses
 • Occurs in the air in small amounts
  synonym:
 • neon
 • ,
 • Ne
 • ,
 • atomic number 10

1. Bezkrāsains gāzveida elements bez smaržas, kas vakuuma caurulē piešķir sarkanu mirdzumu

 • Viena no sešām inertajām gāzēm
 • Rodas gaisā nelielos daudzumos
  sinonīms:
 • neons
 • ,
 • Ne
 • ,
 • atomskaitlis 10

Examples of using

Helium, neon, argon, krypton, xenon and radon are noble gases.
Hēlijs, neons, argons, kriptons, ksenons un radons ir cēlgāzes.