Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "nadir" into Latvian language

Vārda "nadir" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Nadir

[Nadirs]
/nedər/

noun

1. An extreme state of adversity

 • The lowest point of anything
  synonym:
 • nadir
 • ,
 • low-water mark

1. Ārkārtējs likstās stāvoklis

 • Viszemākais punkts
  sinonīms:
 • nadirs
 • ,
 • zema ūdens zīme

2. The point below the observer that is directly opposite the zenith on the imaginary sphere against which celestial bodies appear to be projected

  synonym:
 • nadir

2. Punkts zem novērotāja, kas atrodas tieši pretī zenītam iedomātajā sfērā, pret kuru, šķiet, tiek projicēti debess ķermeņi

  sinonīms:
 • nadirs