Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "mutter" into Latvian language

Vārda "mutter" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Mutter

[Pārrāvums]
/mətər/

noun

1. A low continuous indistinct sound

 • Often accompanied by movement of the lips without the production of articulate speech
  synonym:
 • mutter
 • ,
 • muttering
 • ,
 • murmur
 • ,
 • murmuring
 • ,
 • murmuration
 • ,
 • mussitation

1. Zema nepārtraukta neizšķirta skaņa

 • Bieži lūpu kustības pavadībā bez artikulētas runas producēšanas
  sinonīms:
 • mutters
 • ,
 • murmināšana
 • ,
 • murmināt
 • ,
 • murmina
 • ,
 • kopums

2. A complaint uttered in a low and indistinct tone

  synonym:
 • grumble
 • ,
 • grumbling
 • ,
 • murmur
 • ,
 • murmuring
 • ,
 • mutter
 • ,
 • muttering

2. Sūdzība, kas izteikta zemā un neskaidrā tonī

  sinonīms:
 • grumbulis
 • ,
 • ņurdēšana
 • ,
 • murmināt
 • ,
 • murmina
 • ,
 • mutters
 • ,
 • murmināšana

verb

1. Talk indistinctly

 • Usually in a low voice
  synonym:
 • mumble
 • ,
 • mutter
 • ,
 • maunder
 • ,
 • mussitate

1. Runā nepārprotami

 • Parasti zemā balsī
  sinonīms:
 • murmināt
 • ,
 • mutters
 • ,
 • maunder
 • ,
 • kopt

2. Make complaining remarks or noises under one's breath

 • "She grumbles when she feels overworked"
  synonym:
 • murmur
 • ,
 • mutter
 • ,
 • grumble
 • ,
 • croak
 • ,
 • gnarl

2. Zem elpas izteikt sūdzības piezīmes vai trokšņus

 • "Viņa grumbles, kad jūtas pārāk apstrādāta"
  sinonīms:
 • murmināt
 • ,
 • mutters
 • ,
 • grumbulis
 • ,
 • krokāja
 • ,
 • gnārlis