Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "munition" into Latvian language

Vārda "munīcija" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Munition

[Munīcija]
/mjunɪʃən/

noun

1. Weapons considered collectively

  synonym:
 • weaponry
 • ,
 • arms
 • ,
 • implements of war
 • ,
 • weapons system
 • ,
 • munition

1. Ieročus, kas kopīgi ņemti vērā

  sinonīms:
 • ieroču
 • ,
 • rokas
 • ,
 • kara šķēršļi
 • ,
 • ieroču sistēma
 • ,
 • munīcija

2. Military supplies

  synonym:
 • munition
 • ,
 • ordnance
 • ,
 • ordnance store

2. Militārās piegādes

  sinonīms:
 • munīcija
 • ,
 • munīcijas veikals

3. Defensive structure consisting of walls or mounds built around a stronghold to strengthen it

  synonym:
 • fortification
 • ,
 • munition

3. Aizsardzības struktūra, kas sastāv no sienām vai pilskalniem, kas būvēti ap cietoksni, lai to stiprinātu

  sinonīms:
 • nocietinājums
 • ,
 • munīcija

verb

1. Supply with weapons

  synonym:
 • munition

1. Piegāde ar ieročiem

  sinonīms:
 • munīcija