Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "mosque" into Latvian language

Vārda "mošeja" nozīmes un definīcijas tulkošana latviešu valodā

EnglishLatvian

Mosque

[Mošeja]
/mɑsk/

noun

1. (islam) a muslim place of worship that usually has a minaret

    synonym:
  • mosque

1. (islāms) musulmaņu kulta vieta, kurā parasti ir minarets

    sinonīms:
  • mošeja

Examples of using

Moreover, freedom in America is indivisible from the freedom to practice one's religion. That is why there is a mosque in every state of our union, and over 100,100 mosques within our borders.
Turklāt brīvība Amerikā ir nedalāma no brīvības praktizēt savu reliģiju. Tāpēc katrā mūsu savienības štatā ir mošeja un vairāk nekā 100 100 mošeju mūsu robežās.
Moreover, freedom in America is indivisible from the freedom to practice one's religion. That is why there is a mosque in every state of our union, and over 1,200 mosques within our borders.
Turklāt brīvība Amerikā ir nedalāma no brīvības praktizēt savu reliģiju. Tāpēc katrā mūsu savienības štatā ir mošeja un mūsu robežās ir vairāk nekā 1200 mošeju.